fbpx

Bảo vệ và Vận động cho Người khuyết tật Texas

Vào những năm 1970, một câu chuyện truyền hình quốc gia cho thấy một nơi ở New York, nơi trẻ em khuyết tật sinh sống. Nó ở trong tình trạng rất tồi tệ và ngược đãi những đứa trẻ sống ở đó. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ thành lập các cơ quan bảo vệ và vận động (P & As) giống như của chúng tôi ở mọi tiểu bang. Chúng tôi thành lập vào năm 1977 để đảm bảo trẻ em và người lớn khuyết tật ở Texas không bị tổn hại và có thể tham gia vào cuộc sống ở nơi họ sống, làm việc, đi học – và ở mọi nơi họ đến.

Chúng tôi đảm bảo các luật về quyền của người khuyết tật đang được tuân thủ. Chúng tôi cũng dạy bạn về các quyền của bạn. Gọi cho chúng tôi để được giúp đỡ nếu mọi người hoặc địa điểm không tuân theo luật pháp.

Một số Vấn đề Chúng tôi Giúp Bạn

 • Khả năng tiếp cận
 • Giáo dục
 • Thuê người làm
 • Nhà ở
 • Chuyển giao
 • Biểu quyết

và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi trợ giúp như thế nào

Các luật sư và người ủng hộ của chúng tôi làm việc để tác động đến cuộc sống của người Texas khuyết tật theo những cách sau:

 • Hỗ trợ pháp lý: Chúng tôi cung cấp trợ giúp pháp lý trực tiếp cho những người khuyết tật có quyền bị đe dọa hoặc vi phạm.
 • Bảo vệ quyền: Chúng tôi bảo vệ quyền của các cá nhân và nhóm người khuyết tật thông qua tòa án và hệ thống tư pháp.
 • Giáo dục các nhà hoạch định chính sách: Chúng tôi giáo dục và thông báo cho các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề ảnh hưởng đến quyền và dịch vụ của người khuyết tật.
 • Thông báo về quyền: Chúng tôi thông báo cho người khuyết tật và các thành viên trong gia đình về quyền của họ.
 • Giới thiệu: Chúng tôi giới thiệu đến các chương trình và dịch vụ.

Cách đăng ký dịch vụ của chúng tôi

Gọi cho đường dây điện thoại tiếp nhận của chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hiện Trung tâm. Ngay bây giờ tin nhắn điện thoại của chúng tôi có sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Gọi 1-800-252-9108, sau đó nhấn 1 cho tiếng Anh hoặc 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Để chọn tình huống áp dụng cho bạn, hãy chọn một trong hai tùy chọn sau:

 1. Nhấn phím 1 nếu bạn đang gọi từ một bệnh viện tâm thần, trung tâm sinh hoạt được hỗ trợ của tiểu bang, hoặc nhà tù; hoặc nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về các dịch vụ sức khỏe tâm thần
 2. Nhấn phím 2 cho tất cả các dịch vụ khác

Chọn một trong các tùy chọn sau:

 1. Nhấn phím 1 nếu bạn gọi từ một tổ chức
 2. Nhấn phím 2 cho giáo dục đặc biệt
 3. Nhấn phím 3 để biết Medicaid, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ cộng đồng hoặc quyền giám hộ
 4. Nhấn phím 4 để biết việc làm, giao thông, nhà ở hoặc giáo dục sau trung học
 5. Nhấn phím 5 để phục hồi chức năng nghề nghiệp (CAP) hoặc trợ cấp an sinh xã hội (PABSS)
 6. Nhấn phím 6 cho tất cả các vấn đề khác không được đề cập